top of page

אבחון פסיכו-דיאגנוסטי הוא אבחון שבודק את יכולותיו הקוגניטיביות והרגשיות של האדם.

 

בילדים ונוער: לצורך עריכת אבחון זה, ניפגש קודם אתכם, ההורים, ולאחר מכן אפגוש את ילדכם לכשלוש- ארבע פגישות בממוצע. בפגישות אלו אבקש ממנו לעשות משימות שונות. לאחר סיום האבחון ועיבוד החומר, ניפגש שוב אתכם, ההורים, ונשוחח על התוצאות והמלצות האבחון. 

במבוגרים: התהליך דומה, ונעשה מולך בשלמותו.

 

סיבות שכיחות לאבחון בילדים ובמבוגרים

  • תחילת טיפול- אבחון יכול לסייע בהכוונת הטיפול ומטרותיו.

  • השמה (בילדים)- איזה גן או כיתה מתאימים לילד שלי? האם הוא זקוק לעזרה ואיזו?       השארת כיתה ו"הקפצת" כיתה.

  • שאלות ספציפיות- למשל, בילדים, הכוונה בנושא קשב וריכוז.

  • סיבות משפטיות

 

 

bottom of page